Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů Uděluji společnosti Ing.Jindřich Veselý Ph.D., IČO: 07853467, se sídlem Žďár 145, PSČ 679 02, která je správcem internetového obchodu http://www.veselamarmelada.cz, souhlas se zpracováním mých osobních údajů, jež jsem společnosti dobrovolně poskytl/a v rozsahu [jméno a příjmení, emailová adresa a telefonní číslo] („Osobní údaje“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Výslovně souhlasím s tím, aby společnost zpracovávala Osobní údaje za účely:
  1. zasílání nabídek a slev
  2. profilování zákazníků
Souhlas se zpracováním Osobních údajů uděluji společnosti Ing.Jindřich Veselý Ph.D. k výše uvedeným účelům a ve výše uvedeném rozsahu do odvolání souhlasu. Beru na vědomí, že společnost je oprávněna uchovávat Osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování, stanoví-li tak příslušné právní předpisy. Potvrzuji, že jsem srozuměn/a s tím, že jsem oprávněn/a požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů a že mám právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů. Jsem si vědom/a toho, že mohu veškerá shora uvedená práva uplatnit v písemné formě prostřednictvím e-mailu : marie.eulalie@ seznam.cz.

Potvrzuji, že zaškrtnutím políčka souhlasu vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné svolení ke zpracování mých Osobních údajů.
 
Nákupní košík

Košík je prázdný

Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
Facebook
© Veselá Marmeláda